środa, 28 stycznia 2015

"WYgraMY-aktywności młodych nowa odsłona"
Projekt "WYgraMY - aktywności młodych nowa odsłona" skupiał będzie się wokół pobudzenia i ukierunkowania aktywności społecznej 10 młodych ludzi z terenu gminy Gaszowice, na rzecz kilkuset mieszkańców lokalnej społeczności.
Do realizacji projektu zaproszonych zostanie 10 osób,wybranych spośród tych dla których praca wolontariusza jest dobrze znana, 

jak i tych dla których niniejszy projekt będzie pierwszą przygodą z aktywnością społeczną. Dobór taki zapewni przeniesienie wzorców i wartości pomiędzy poszczególnymi osobami. Działania projektu skupione będą wokół gier, gier planszowych, gier miejskich/terenowych. Narzędzie gry zostanie tu zastosowany celowo, jako taki który umożliwia i ułatwia nawiązanie kontaktów personalnych, integrację, wyzwala cechy i osobowości. W ten sposób planuje się wzbudzić trwałe więzy pomiędzy grupą projektową. Druga storna projektu to wykorzystanie narzędzia gry, jako metody pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki dwóm warsztatom, poznaniu mechanizmów grywalizacji i nauka pisania scenariuszy gier terenowych, grupa projektowa stanie się kreatorem działań społecznych na rzecz mieszkańców swoich wiosek.
Produktem warsztatów będą dwa scenariusze gier terenowych, oparte na lokalnych historiach i dziedzictwie. Młodzież zapozna się z dziedzictwem kulturowym wsi i dobierze tematy przewodnie gier. Wnioskodawca gwarantuje iż będą to tematy nawiązujące do zasobów społeczno-kulturalnych społeczności. Z doświadczenia wiemy iż takie narzędzie się sprawdza, ale po raz pierwszy za treść, pomysł, ideę odpowiedzialni będą młodzi ludzie. Dotacja zostanie przekazana na zakup gier planszowych, umożliwiających przeprowadzenie pierwszego etapu projektu; zatrudnienie specjalistów prowadzących warsztaty, by wiedza była rzetelna. Zatrudniony zostanie opiekun grupy młodych ludzi odpowiedzialny za stały kontakt, realizację planu, przygotowanie działań. Jednym z kosztów jest wizyta studyjna
w miejscu proponującym kolejną odsłonę gier-gry typy escpace the room.