Zadania realizowane z budżetu państwa


Bajki odziedziczone 

 

Stowarzyszenie Działa Lokalnych „Spichlerz” jest realizatorem zadania publicznego pt. „Bajki odziedziczone”, zleconego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
 

 „Bajki odziedziczone”

To już nasza trzecia edycja projektu „Bajki odziedziczone”. Powstały już cztery cudowne wydania, a obecnie mamy okazję tworzyć kolejne.

Teraz krótko o naszym pomyśle. Angażujemy trzy grupy młodzieży z terenów kilku powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które będą brać udział w warsztatach związanych ze sztuką pisarstwa, malarstwa oraz wiedzy o dziedzictwie. To na tej bazie nowych doświadczeń uczestnicy tworzyć będą bajki i ilustracje do nich, wydane następnie w formie papierowej jako „Bajki odziedziczone”. 

Książeczki zostaną przekazane maluchom w wieku przedszkolnym i uczniom klas 1-3. Dla nich zorganizujemy bajkowe spotkania, a starsi mieszkańcy okolicznych wsi i miast będą mieć okazję wzięcia udziału w otwartych wydarzeniach mających na celu promocję powstałej książki.Tym sposobem może choć na chwilę połączymy pokolenia! 

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Łączna suma finansowania: 213 000,00 zł