O nas

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz jest stowarzyszeniem , które powstało w październiku 2012 r.  Przed jego zawiązaniem grupa tworzących go później społeczników  realizowała w sposób nieformalny działania społeczne. Do tej pory stowarzyszenie ma  na swoim koncie organizację pięciu pikników historycznych, szereg spotkań – happeningów, publikacje książkowe, spektakle historyczne, własną stronę internetową. Wszystkie te przedsięwzięcia są skutkiem dobrej organizacji, zaangażowania społecznego
i wsparcia finansowego w postaci pozyskanych grantów. 
Największym, do tej pory realizowanym przez SDL Spichlerz, przedsięwzięciem jest realizacja projektu „Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy”, dotyczącego dokumentowania materiałów historycznych z lat 1939 -1989, w ramach którego przeprowadzono liczne spotkania ze starszymi mieszkańcami miejscowości. Owocem tych spotkań  jest  zbiór reportaży historycznych, zaś w  oparciu o ich treść, powstał spektakl teatralny, który nagrano i umieszczono na Youtube. 
Realizacja powyższego projektu jest typowym działaniem SDL Spichlerz i poza gromadzeniem materiałów historycznych, będących w zamierzeniu bazą materiałów dydaktycznych szkół i przedmiotem badania zawodowych historyków, jego zamiarem jest nade wszystko integracja lokalnej społeczności, zwłaszcza pomiędzy pokoleniami. 
Stowarzyszenie obecnie jest wiarygodną instytucją w lokalnej społeczności i okres namawiania mieszkańców do współpracy ma już za sobą. Obecnym wyzwaniem jest realizacja rozbudzonych oczekiwań w proponowanych dotychczas formach. W najbliższym czasie SDL Spichlerz planuje stworzenie ścieżki dydaktycznej w przypałacowym parku, oznakowanie pamiątek historycznych i dalsze opracowywanie gromadzonych nieustannie materiałów historycznych. Poza tym SDL Spichlerz planuje również realizację zadań związanych z ekonomizacją działalności. Liczba osób zaangażowanych w prace stowarzyszenia powiększa się systematycznie i na chwilę obecną stanowi 50 stałych członków stowarzyszenia.

Zarząd:
Agnieszka Kukuczka - członek zarządu
Aleksandra Filipiak- członek zarządu
Patrycja Tomiczek - członek zarządu
Marek Kłosek - członek zarządu
Andrzej Lukoszek - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew Kąkol
Izabela Mrozek
Agnieszka Mandrysz