O nas

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” to organizacja pozarządowa, działająca od
2012 roku w Czernicy. Działania Stowarzyszenia od początku skupiają się wokół
zabytkowego XIX-wiecznego pałacu von Rothów. Organizacja zajmuje się pielęgnacją
lokalnej historii, tradycji i kultury. Stowarzyszenie, oprócz zbierania informacji, rozmów z
najstarszymi mieszkańcami, stara się wykorzystywać pozyskane materiały jako źródło i
przyczynek do dalszych badań nad historią całego regionu Górnego Śląska, zwracając
szczególną uwagę na zachowanie jego bezcennej wartości. Największymi wydarzeniami,
które organizuje co roku są Pikniki Historyczne, Biegi Uliczne oraz Noce Muzeów. Obecnie
Stowarzyszenie liczy 40 członków, 50 wolontariuszy i 40 seniorów. Od 2016 roku jest
Zarządcą samorządowej instytucji – Ośrodka Kultury w Czernicy.
Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb! Zainspiruj się z nami!

Nasz STATUT

Zarząd:
Aleksandra Filipiak- członek zarządu
Marek Kłosek - członek zarządu
Andrzej Lukoszek - członek zarządu
Magda Dera - członek zarządu
Kacper Kłosek - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Izabela Białecka 
Joanna Iwanek 
Janina Szczepanek