Projekty 2021

Wiele możliwości jednej społeczności.

Realizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Fundacja Superfundacja

Czas realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2022

Cel projektu: wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego 20 mieszkańców Gminy Gaszowice i społeczności lokalnej (sołectwo Czernica) w przeciągu 24 miesięcy, z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego i zaangażowania społeczności lokalnej sołectwa Czernica, poprzez rozwój obszarów zdegradowanych i peryferyjnych

Działania:

  • Projekt realizowany w ramach 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
  • Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.zaPARKuj w zamkowym parku

Czas realizacji: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Cel projektu: odkrycie w jakim stanie znajduje się lokalna społeczność, bo zderzeniu się z COVIDową, pandemiczną rzeczywistością? Jakie są jej potrzeby, jakie są jej zasoby, na jakim poziomie kształtuje się pojęcie zaufania społecznego. Ale także znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile lokalne instytucje, organizacje są gotowe, by działać i gdzie znaleźć odpowiedź jak działać?

Działania: Po 9 miesiącach intensywnej pracy, wielu parkowych spotkaniach, godzinach rozmów, chcemy móc znów powiedzieć, że znamy naszą społeczność i znów potrafimy uszyć coś na miarę jej potrzeb. Skorzystamy z wsparcia instytucjonalnego, by nasze parkowe spotkania mogły przebiegać w wygodnych, plenerowych warunkach. Ale też nie zrealizujemy tego projektu sami - towarzyszyć nam będą Partnerzy, Przyjaciele zarówno z trzeciego sektora, jak i ze strony instytucji samorządowych, jak i przedstawiciele nieformalnych grup, aktywiści i liderzy lokalni. 
Zrealizowanie 30 PARKowych spotkań, podczas których dowiemy się co stało się z lokalną społecznością w roku 2020. Powstanie bloga z co najmniej 10 wpisami, dzielącymi się doświadczeniem ekspertów z trudnego 2020 roku. Powołanie grupy eksperckiej pracującej nad przygotowaniem organizacji, instytucji, liderów do pracy w lokalnych środowiskach z zachowaniem dystansu społecznego.

Projekt finansowany w ramach Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wioska tematyczna Spichlerz tajemnic

Czas realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021

Cel: zwiększenie świadomości istnienia i atrakcyjności Czernicy wśród mieszkańców i gości, wdrożenie i rozwój koncepcji wioski tematycznej “Spichlerz tajemnic” na terenie Czernicy, przygotowanie zarówno miejscowości, jak i społeczności do przyjęcia turystów, przygotowanie oferty turystyki regionalnej.

Działania: Projektowanie identyfikacji wizualnej wioski tematycznej “Spichlerz tajemnic”, Prace nad szlakami tematycznymi oraz warsztatami, zaprojektowanie i tworzenie muralu “Spichlerz tajemnic”.

Projekt finansowanych w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce


Zacznij tworzyć – będziesz wielki

Czas realizacji: październik 2020 – kwiecień 2021

Cel: wzbudzenie zainteresowania wśród dzieciaków, dość niecodziennym obszarem sztuki, jakim jest malarstwo. O ile dzieci i młodzież częściej spotyka się z temat teatru, muzyki czy filmu, o tyle temat zetknięcia się z sztuką malarską zaczyna się i kończy najczęściej na lekcjach plastyki w szkole podstawowej czy średniej.

Działania: Cykl 17 spotkań "Oko w oko z dużymi twórcami". W czasie zajęć uczestnicy odbędą podróż przez epoki w historii sztuki od średniowiecza do współczesności. 5 wyjazdów "Oko w oko ze sztuką" - uczestnikom projektów zostaną zaproponowane wizyty w galeriach sztuki, muzeach, Biurach Wystaw Artystycznych. W czasie wyjazdów uczestnicy nie tylko zobaczą prezentowane wystawy stałe i/lub czasowe, a także wezmą udział w warsztatach. Przygotowanie i otwarcie wystawy "Oko w oko z małymi twórcami".

Projekt finansowany jest w ramach Programu PZU z kulturą Fundacji PZU.