Projekty dawne


Dawna spiżarnia barona von Roth

Czas realizacji: sierpień – grudzień 2020

Cel projektu: zgłębienie wiedzy w temacie dawnej śląskiej kuchni, z naciskiem na
kuchnię dworską, oraz wypromowanie przepisów, zwyczajów kulinarnych, tradycji wspólnego biesiadowania w niewielkich społecznościach lokalnych.

Działania: warsztaty na temat obyczajowości kuchni śląskiej dla Kół Gospodyń Wiejskich, warsztat fotografii kulinarnej, spotkanie mieszkańców przy zapasowym grudniowym stole.

Projekt finansowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Czernickie Belfry. Ci, którzy kształtowali pokolenia

Czas realizacji: maj – październik 2020

Cel projektu: przedstawienie uczestnikom ich sylwetek, niejednokrotnie mało znanych, ich osiągnięć, poświęceń nie tylko na polu edukacyjnym, ale także kulturalnym i patriotycznym.

Działania: spotkania wspomnieniowe mieszkańców wsi, wyjazd studyjny do skansenu w Wygiełzowie, wydanie broszury edukacyjnej oraz karcianej gry dot czernickich belfrów.

Projekt finansowanych w ramach zadania publicznego Wójta Gminy Gaszowice.

Ballady prowincjonalne na śląskim byfyju

Czas realizacji: maj – październik 2020

Cel projektu: próba przeformułowania postrzegania bardzo lokalnej kultury, na dostępną w sieci i zdecydowanie bliższą tym oddalonym od siebie w czasie pandemii.

Działania: rozmowy najstarszymi mieszkańcami. Do rozmów zaproszono mieszkańców Czernicy oraz osoby mieszkające w okolicznych miejscowościach, ale związane z czernicką społecznością. Oprócz tekstów zbierany był także materiał ilustracyjny. Równolegle z powstawaniem tekstów do publikacji trwały prace nad scenariuszami spektakli Teatru na Byfyju. Scenariusze opracowano na podstawie nowych i znanych już wcześniej historii mieszkańców Czernicy i okolic. Dobierano ilustracje mające służyć do stworzenia lalek płaskich, przygotowywano ścieżkę dźwiękową. Nagrane spektakle opatrzono napisami i opublikowano na serwisie Youtube. Do każdego ze spektakli powstał także scenariusz lekcji historii, zgodny z podstawą programową tego przedmiotu.

Projekt finansowany w ramach Programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury.

Co słychać w zatopionym dworze?

Czas realizacji: maj – październik 2020

Cel projektu: stworzenie warunków pewnej niewielkiej lokalnej społeczności wioski położonej
w województwie śląskim do odkrycia i wzmocnienia części niematerialnego dziedzcitwa, jakim jest pamięć o pewnym zjawisku, stworku, postaci, zapomnianym i zagubionym we wspólczesnym szybkim, pełnym nowych technologii świecie - utopku czy utopcu, jak to róznie mawiały starki i starziki swoim wnukom.

Działania: Cykl spotkań z najstarszymi mieszkańcami Czernicy. w celu doprecyzowania szczegółów zasłyszanych opowieści, wspomnień i legend.  Zawiązanie lokalnego partnerstwa na rzecz pracy nad tematem utopków. Do partnerstwa zaproszeni zostali lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji, grup nieformalnych, środowiska samorządowego. Wizyta studyjna wraz z warsztatem o metodyce tworzenia wiosek tematycznych i przygotowanie planu wdrożenia w Czernicy tworu na wzór wioski tematycznej.
Opracowany i przygotowany został scenariusz gry terenowej, zarówno bezobsługowej (typu quest), jak i animowanej. Rzeźby – figurki 10 utopców zostały ustawione w przestrzeni wsi, w najróżniejszych życiowych sytuacjach zaczerpniętych z opowieści najstarszych mieszkańców. Wydana została publikacja „Co słychać w zatopionym dworze?” Spółdzielnia socjalna Horyzonty kultury przygotowała widowisko w postaci papierowego teatru granego na blacie tradycyjnego śląskiego byfyju (kredensu).

Projekt finansowany w ramach Programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury.

Bajki odziedziczone

Czas realizacji: marzec – październik 2020

Cele projektu: 
1) zwiększenie kompetencji językowych i literackich grupy 30 nastolatków z powiatu rybnickiego i wodzisławskiego
2) przybliżenie tematyki dziedzictwa dzieciom z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego
3) popularyzacja i zwiększenie uwagi opinii publicznej na twórczość literacką młodzieży
4) budowanie zainteresowania społeczności lokalnych wokół tematyki dziedzictwa, przede wszystkim lokalnego

Działania: Udało się przeprowadzić warsztaty zwiększające kompetencje językowe i literackie młodzieży - uczestników projektu, co wymagało od kadry projektu dużej determinacji, organizacji
dwudniowego wyjazdu grupy ludzi z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń i obaw, zarówno uczestników jak i realizatorów. To było w tej pandemicznej rzeczywistości działanie o największej wartości nie tylko merytorycznej. Zostało to zweryfikowane poprzez napisanie przez uczestników własnych utworów literackich. Ich poziom świadczy o sukcesie tej części zadania. Zwiększono także świadomość w tematyce dziedzictwa historyczno-kulturalnego regionu, co znalazło odzwierciedlenie w treściach powstałych bajek. Przygotowana została publikacja, wydana w wersji papierowej, do której powstał spektakl teatralny, grany na śląskim byfyju (kredensie) jako przykład użycia języka na wielu płaszczyznach. Działania promujące projekt oraz rozpowszechnianie go na terenie Subregionu zwróciło uwagę na twórczość literacką dzieci i młodzieży oraz jej potencjał do wykorzystania w kulturze i edukacji.

Projekt finansowany w ramach Programu Ojczysty - dodaj do ulubionych Narodowego Centrum Kultury.

Noc muzeum bez muzeum

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2020

Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej Czernicy, w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa skupionego wokół czernickiego zameczku (a właściwie XIX wiecznego pałacyku), poprzez realizację nocy muzeów bez muzeów.

Działania: organizacja nocy muzeów bez muzeum w 2020 roku oraz projekt zaaranżowania przestrzeni miejsca spotkań mieszkańców.

Projekt finansowany w ramach Programu Moje Miejsce na Ziemi Fundacji Orlen Dar Serca.

 „O!gry wracamy do gry”, 2015 r.,Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

„Pociąg do teatru czyli małe i duże teatralne podróże”, 2015 r., Fundacja PZU.

„Niebo do wynajęcia”, 2015 r., Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Działaj Lokalnie.
„Kawałek szczęścia publicznego - pozarządowo, samorządowo, rodzinne, po prostu lokalnie”2015 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja PZU w ramach Programu Wolontariat Rodzinny.
„WYgraMY – aktywności młodych nowa odsłona”, 2015 r., Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

"Losy zawiłe bohaterów pierwszej wojny - dla Polski walczyli by nastał czas spokojny" 2014
Do najważniejszych celów projektu należą: przywrócenie i zachowanie w pamięci żołnierzy wywodzących się z Czernicy i Łukowa Śl walczących na frontach I wojny światowej, uczczenie obchodów 100 rocznicy wybuch I wojny światowej oraz wprowadzenie najmłodszych mieszkańców w świat lokalnych historii i wartości. Zaplanowano spotkania z najstarszymi mieszkańcami wsi, warsztaty dla najmłodszych oraz organizację Wieczoru Czernickiego i Podwieczorku Łukowskiego.

Projekt realizowany jest w ramach  programu Działaj Lokalnie 2014 finansowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundusz Lokalny "Ramża".


"O jakich historiach szumią czernickie drzewa" 2014
Głównym celem projektu jest: rozwój świadomości wiedzy z zakresu wartości przyrodniczo – ekologicznych lokalnych zasobów. Działania prowadzone będą w oparciu o lokalne zasoby skierowane w głównej mierze bezpośrednio do mieszkańców społeczności lokalnej. Planuje się stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z tablicami  informacyjnymi na terenie parku leżącego na terenie ośrodka kultury gminy Gaszowice oraz związanej z nią trasy questingowej.

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wysokość dotacji wynosi 17 000 zł."I Czernicki Bieg Uliczny Razem 89" 2014
Zorganizowano ośmiokilometrowy bieg ulicami Czernicy, promowany na terenie całego województwa. Bieg wpisywał się w obchody 25 rocznicy wolnych wyborów w roku 1989.

Organizacja Biegu Ulicznego współfinansowana była przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację Neuca."W cichości i skrycie toczyło się lokalnych bohaterów życie" 2014
Zorganizowany został III Piknik Historyczny, w czasie którego zaprezentowano grę terenową. Uczestnicy mogli poznać historię lokalnych bohaterów - osób które przyczyniły się do zmian w lokalnej społeczności.

Projekt współfinansowany był przez Urząd Gminy Gaszowice.

"Rodzinne odkrywanie tajemniczych zakątków" 2014
Projekt zakładał zaangażowanie sześciu rodzin w organizację wydarzeń kulturalnych ukazujących lokalne zasoby dziedzictwo i historię. Zorganizowano I Czernicką Noc Muzeów - nocny quest dotyczący historii jednego z właścicieli Zameczku. Część działań związanych z projektem kontynuowano w czasie Pikniku Historycznego.

Projekt "Rodzinne odkrywanie tajemniczych zakątków" realizowany był w ramach programu "Wolontariat Rodzinny" finansowanego przez Fundację PZU i prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce."Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy" PO FIO 2013
Głównym założeniem projektu było zapoznanie mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego z lokalnymi tradycjami. Od maja do grudnia 2013 w ramach projektu zrealizowanych zostało wiele działań, akcji, wydarzeń adresowanych do każdego mieszkańca tych dwóch sołectw, dzięki którym mógł lepiej poznać swoją "małą ojczyznę", zaznajomić się z tradycjami, zwyczajami, poznać wartości i specyfikę społeczności w latach 1939 - 1989. Zorganizowany został kolejny Piknik Historyczny, a także Wieczór Czernicki, opracowano pierwsze trasy questingowe po Czernicy.

Projekt "Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy" współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Urząd Gminy Gaszowice."Wciąż wiele tajemnic do odkrycia" 2012
W ramach projektu odbyły się cztery spotkania, w czasie których wspominano i rozmawiano o przeszłości wsi. Poruszano takie tematy jak: kopalnie, młyny i wiatraki, kapliczki i krzyże, lokalni rzemieślnicy. Powstała gra planszowa "W poszukiwaniu dawnej Czernicy".

Projekt "Wciąż wiele tajemnic do odkrycia" był realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny "Ramża". Projekt trwał od maja do listopada 2012 roku.
"Tajemnice zamku - w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy"2011/2012
Projekt realizowany był przez grupę nieformalną, której członkowie utworzyli następnie SDL Spichlerz. W ramach projektu poszukiwano informacji o dawnych właścicielach Zameczku i mieszkańcach Czernicy. Zorganizowano Piknik Historyczny oraz wydano publikację na temat historii pałacyku. 

Projekt "Tajemnice zamku- w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy" był realizowany od 1.10.2011 r. do 30.06.2012 r. Projekt finansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach priorytetu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowano we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czernicy.