Projekty

 „O!gry wracamy do gry”, 2015 r.,Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

„Pociąg do teatru czyli małe i duże teatralne podróże”, 2015 r., Fundacja PZU.

„Niebo do wynajęcia”, 2015 r., Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Działaj Lokalnie.
„Kawałek szczęścia publicznego - pozarządowo, samorządowo, rodzinne, po prostu lokalnie”2015 r. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja PZU w ramach Programu Wolontariat Rodzinny.
„WYgraMY – aktywności młodych nowa odsłona”, 2015 r., Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse.

"Losy zawiłe bohaterów pierwszej wojny - dla Polski walczyli by nastał czas spokojny" 2014
Do najważniejszych celów projektu należą: przywrócenie i zachowanie w pamięci żołnierzy wywodzących się z Czernicy i Łukowa Śl walczących na frontach I wojny światowej, uczczenie obchodów 100 rocznicy wybuch I wojny światowej oraz wprowadzenie najmłodszych mieszkańców w świat lokalnych historii i wartości. Zaplanowano spotkania z najstarszymi mieszkańcami wsi, warsztaty dla najmłodszych oraz organizację Wieczoru Czernickiego i Podwieczorku Łukowskiego.

Projekt realizowany jest w ramach  programu Działaj Lokalnie 2014 finansowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundusz Lokalny "Ramża".


"O jakich historiach szumią czernickie drzewa" 2014
Głównym celem projektu jest: rozwój świadomości wiedzy z zakresu wartości przyrodniczo – ekologicznych lokalnych zasobów. Działania prowadzone będą w oparciu o lokalne zasoby skierowane w głównej mierze bezpośrednio do mieszkańców społeczności lokalnej. Planuje się stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z tablicami  informacyjnymi na terenie parku leżącego na terenie ośrodka kultury gminy Gaszowice oraz związanej z nią trasy questingowej.

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wysokość dotacji wynosi 17 000 zł."I Czernicki Bieg Uliczny Razem 89" 2014
Zorganizowano ośmiokilometrowy bieg ulicami Czernicy, promowany na terenie całego województwa. Bieg wpisywał się w obchody 25 rocznicy wolnych wyborów w roku 1989.

Organizacja Biegu Ulicznego współfinansowana była przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację Neuca."W cichości i skrycie toczyło się lokalnych bohaterów życie" 2014
Zorganizowany został III Piknik Historyczny, w czasie którego zaprezentowano grę terenową. Uczestnicy mogli poznać historię lokalnych bohaterów - osób które przyczyniły się do zmian w lokalnej społeczności.

Projekt współfinansowany był przez Urząd Gminy Gaszowice.

"Rodzinne odkrywanie tajemniczych zakątków" 2014
Projekt zakładał zaangażowanie sześciu rodzin w organizację wydarzeń kulturalnych ukazujących lokalne zasoby dziedzictwo i historię. Zorganizowano I Czernicką Noc Muzeów - nocny quest dotyczący historii jednego z właścicieli Zameczku. Część działań związanych z projektem kontynuowano w czasie Pikniku Historycznego.

Projekt "Rodzinne odkrywanie tajemniczych zakątków" realizowany był w ramach programu "Wolontariat Rodzinny" finansowanego przez Fundację PZU i prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce."Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy" PO FIO 2013
Głównym założeniem projektu było zapoznanie mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego z lokalnymi tradycjami. Od maja do grudnia 2013 w ramach projektu zrealizowanych zostało wiele działań, akcji, wydarzeń adresowanych do każdego mieszkańca tych dwóch sołectw, dzięki którym mógł lepiej poznać swoją "małą ojczyznę", zaznajomić się z tradycjami, zwyczajami, poznać wartości i specyfikę społeczności w latach 1939 - 1989. Zorganizowany został kolejny Piknik Historyczny, a także Wieczór Czernicki, opracowano pierwsze trasy questingowe po Czernicy.

Projekt "Tarcza rodziny i zabawy na historii ciemne sprawy" współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Urząd Gminy Gaszowice."Wciąż wiele tajemnic do odkrycia" 2012
W ramach projektu odbyły się cztery spotkania, w czasie których wspominano i rozmawiano o przeszłości wsi. Poruszano takie tematy jak: kopalnie, młyny i wiatraki, kapliczki i krzyże, lokalni rzemieślnicy. Powstała gra planszowa "W poszukiwaniu dawnej Czernicy".

Projekt "Wciąż wiele tajemnic do odkrycia" był realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny "Ramża". Projekt trwał od maja do listopada 2012 roku.
"Tajemnice zamku - w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy"2011/2012
Projekt realizowany był przez grupę nieformalną, której członkowie utworzyli następnie SDL Spichlerz. W ramach projektu poszukiwano informacji o dawnych właścicielach Zameczku i mieszkańcach Czernicy. Zorganizowano Piknik Historyczny oraz wydano publikację na temat historii pałacyku. 

Projekt "Tajemnice zamku- w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy" był realizowany od 1.10.2011 r. do 30.06.2012 r. Projekt finansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach priorytetu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowano we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Czernicy.