niedziela, 27 września 2015

Senior z Wigorem, czyli partycypacja osób starszych


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika w Gminie Gaszowice realizuje projekt, którego celem jest pobudzanie do działań społecznych i obywatelskich seniorów z województwa śląskiego oraz upowszechnianie założeń Programu Senior Wigor w samorządach.

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego działa 9 grup seniorów (osób które ukończyły 60 rok życia), w tym dwie na terenie Gminy Gaszowice, w miejscowościach Czernica i Piece.
Do udziału w spotkaniach zapraszamy serdecznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie sołectwa Czernica.

Gdzie i kiedy będziemy działać?
Spotkanie :30 września 2015 r., godzina 17:00 Piece- Restauracja "Hacjenda"
Spotkanie:  1 października 2015, godzina 17:00 Czernica- Ośrodek Kultury "Zameczek"

Co będziemy robić?
Będziemy edukować. W ramach spotkań z animatorem seniorzy dowiedzą się, jak angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności, w tym również w sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą, oraz dlaczego warto to robić.
Będziemy rozmawiać. Zorganizowane zostaną 2 spotkania z przedstawicielami władz lokalnych.
Będziemy działać. Seniorzy wypracują i zrealizują mikroprojekty  sfinansowane w ramach puli finansowej gwarantowanej w ramach projektu.
Będziemy integrować. Odbędą się spotkania "Senior dla Seniora", podczas których zaangażowani w projekt seniorzy będą zachęcać innych seniorów do aktywnego włączenia się w lokalne działania na ich rzecz, będą  dyskutować o nurtujących sprawach i problemach oraz dzielić się  informacjami na temat możliwości rozwiązań, o których dowiedzą się w trakcie trwania projektu.
Będziemy pomagać. Będziemy doradzać i pomagać samorządom w przygotowaniu projektu i wniosku na utworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2015 r.