W poszukiwaniu zaginionej wioski

Na mapie zaznaczono obiekty istniejące kiedyś w Czernicy.